gototopgototop
 
 
 
 

 
 
 
 

آزمایشگاه های یزد

نامه الکترونیک چاپ PDF

فهرست آزمایشگاه های یزد

زمينه فعاليت نام آزمايشگاه شماره گواهينامه نام استان ها تلفن
برق الكترونيك يزد شهاب ya/1289 يزد 7272424-8
برق الكترونيك سيم و كابل شيركوه ya/2048 يزد 6234676-0352
برق الكترونيك سيم و كابل يزد ya/948 يزد 8251200-0351
بسته بندي ازمانوين ايساتيس ya/912 يزد 6283740-0351
ساختمان ايزو دژ ya/1288 يزد 7233392-0352
ساختمان آزماپويان نگين اردكان ya/1546 يزد 7227884-0352
ساختمان بتن و مصالح ساختماني ya/1285 يزد 5223467-0351
ساختمان جهاد دانشگاهي ya/1197 يزد 8255012-0351
ساختمان ساخت بنا آزما ايساتيس ya/946 يزد 5249024-0351
ساختمان كاشي مسعود ya/952 يزد 5210020-0351
ساختمان مكانيك خاك كوير ya/1682 يزد 6259776
ساختمان مكانيك خاك كوير ya/1682 يزد
ساختمان هميار بتن شيركوه ya/2048 يزد
ساختمان ya/1840 يزد 7726041-0352
شيميايي يزد لوله ya/1195 يزد 7272773-0351
شيميايي نيك بسپار ya/1293 يزد 3675536-0352
شيميايي يزدپليمر ya/1291 يزد 7272363-0351
شيميايي پارس موليبدن ya/1194 يزد 7272862-0351
شيميايي كوير جنوب ya/1192 يزد 6240095-0351
شيميايي كابلهاي مخابراتي شهيد قندي ya/1657 يزد 09131520379
شيميايي پارس موليبدن ya/1194 يزد 7272862-0351
شيميايي يزد بسپار ya/1292 يزد 3679200-0352
غذايي وميكروبيولوژي آزما كيميا گستر ya/1280 يزد 5248542-0351
غذايي وميكروبيولوژي آزما پيمان ايساتيس ya/1283 يزد 5248543-0351
غذايي وميكروبيولوژي بوم آزما ya/774 يزد 8248506-0351
غذايي وميكروبيولوژي معيار دانش آزمون ya/921 يزد 9-8248538-0351
غذايي وميكروبيولوژي اقتدار صنعت ya/951 يزد 6240246-0351
كاليبراسيون پارس معيار سنجش گستر ya/1744 يزد 8254420-0351
كاليبراسيون پارس معيار سنجش گستر ya/2047 يزد 8254420-0351
كاليبراسيون پارس معيار سنجش گستر ya/1569 يزد 8254420-0351
كاليبراسيون شركت فراسنجش ايساتيس ya/2046 يزد 7243468-0351
كاليبراسيون فدك صنعت ايساتيس ya/1286 يزد 8233037-0351
كاليبراسيون فدك صنعت ايساتيس ya/1452 يزد 8233037-0351
كاليبراسيون شركت اوزان آزما آريا ya/2180 يزد 9121141902
كاليبراسيون آي تك ايساتيس ya/1102 يزد 5213434-0351
مكانيك و فلزشناس شركت گرما آفرين ايساتيس ya/2049 يزد 7272898-0351
مكانيك و فلزشناس تفلون كوير ya/1190 يزد 7272357-0351
مكانيك و فلزشناس كيميا پژوهش ya/1290 يزد 6229507-0351
نساجي شركت ابريسم شيمي ya/2049 يزد 7272841-0351

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید

جوملا فارسی توسعه و پشتیبانی توسط شرکت نوید ایرانیان
 
 
 
 

تمامی حقوق این پایگاه متعلق به شرکت پیوند گستر امین می باشد.

این سامانه در ستاد سازماندهی پایگاه های اینترنتی ثبت شده است.

طراحی و اجرا: امین احسانی

);